Tredagarskurs Ledarskap – En kurs i ledarskap, kommunikation och organisation – Vt17

2012-11-14_Skånes_landsbygd_collage_webartikel1_66-e1388405544588

Utveckla din förmåga att kommunicera, engagera och skapa bättre struktur och sammanhållning i din verksamhet. Syftet är att ge dig som deltagare grepp om ledarskapets komplexitet. Att bli bättre på att se helheten och förstå i alla led vad som krävs för ett långsiktigt, hållbart och framgångsrikt företagande. Upplägg: Tre heldagar utspridda över cirka två månader samt E-kurs.

Målgrupp: Småföretagare på landsbygden i Skåne som tillhör gruppen ”mikroföretagare inom andra näringar än jordbruk”. (Se definition längre ner). Angränsande län och du som vill starta en verksamhet på landsbygden har tillträde i mån av plats. Kursen lämpar sig även för enpersonsföretag.

Läs mer

Analysera din verksamhet på Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot

2016-05-19_1352-swot-sv

Hur du gör en analys av din verksamhet för att sedan stärka och utveckla den

Som småföretagare kan du ha mycket nytta av en analys av nuläget, och för dig som vill starta en verksamhet kan en swot-analys vara en viktig del i verksamhetsplanen. En SWOT-analys kan genomföras för projekt och problem eller som nulägesbeskrivning i verksamhetsutvecklingen.

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Modellen är populär därför att den är enkel och användbar.

Kartlägg din verksamhets Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot

Den vänstra kolumnen handlar om interna faktorer i nuläget. För detta behövs en genomgång av alla själva verksamhetens element, och bedöma läget jämförd med andra liknande verksamheter.

Läs mer

The Next Step – Voice Dialogue – Vad är nästa steg?

facciata_matrimoni_villa_cagnola_0

Att utveckla sin självkännedom på djupet stod i fokus för deltagarna, som kom från nio olika länder. ”Nästa steg” handlade för de flesta om en inre förvandling och att ta ett stort kliv framåt i sitt liv, i förhållandet till sig själv och andra eller sin livssituation.  Fortsätt läsa The Next Step – Voice Dialogue – Vad är nästa steg?

Utvecklingsspiralen – Hur du skapar goda och bryter onda cirklar i verksamheten

Utvspiralen-färgbild-webbtext10-3-res-DEF-300x300

Utvecklingsspiralen kan tjäna som entreprenörscirkel såväl som flödesschema för olika projekt och aktiviteter. Som analysverktyg kan den vara till stor hjälp för att prioritera rätt och sätta fingret på det som fattas och där det finns flaskhalsar. Fortsätt läsa Utvecklingsspiralen – Hur du skapar goda och bryter onda cirklar i verksamheten

The Next Step – international Voice Dialogue training in Italy – july 2015

facciata_matrimoni_villa_cagnola_0

Since the very beginning of my working career in 1986 I was caught by and have been working with Voice Dialogue. Since then, the method has never stopped inspiring me and my work. It is gonna be great fun to be part of this excellent staff this summer! Fortsätt läsa The Next Step – international Voice Dialogue training in Italy – july 2015

Tredagarskurs i ledarskap, kommunikation och organisation för småföretagare, start 13/11-14

Den populära ”tredagaren” återkommer nu en gång till (Ta chansen tillvara! Företagsstöden kommer att begränsas), och väl denna höst:

Utveckla ditt sätt att leda, kommunicera, delegera, engagera och skapa bättre struktur & sammanhållning. Få ett helhetsgrepp om ledarskap och ledarkapets roll i din affärsutveckling.

Målgrupp: Småföretagare på landsbygden. Alla branscher är välkomna. Kursen lämpar sig även för fåmans- och enmansföretagare. Lär mer:

Tredagarskurs i ledarskap, kommunikation och organisation för småföretagare ht14, start 13/11

Läs mer

Hur du bryter en negativ stresscirkel med hjälp av rätt prioriteringsstrategi

iStock_000004791880Small-ledarshipmindmap

Hur du bryter en negativ stresscirkel med hjälp av rätt prioriteringsstrategi

Det är lätt att känna sig stressad i dagens komplexa samhälle och känna att man inte hinner med en hel del saker som känns viktiga och som tillhör både företags- och ledarpusslet och ”livspusslet”. Risken när du halkar efter är att du mitt i stressen inte tror ha råd med att stanna upp och reflektera. Fortsätt läsa Hur du bryter en negativ stresscirkel med hjälp av rätt prioriteringsstrategi

Läs mer

Att prioritera på rätt sätt, hur gör man det?

iStock_000004791880Small-ledarshipmindmap
  • Att prioritera på rätt sätt, hur gör man det?
  • En mall för att bli mer effektiv

En viktig del av ledarskap bygger på att styra upp saker och ting med framförhållning. Denna ledarkompetens behövs både när du har anställda och när du driver ett enmansföretag.

Fortsätt läsa Att prioritera på rätt sätt, hur gör man det?

Ny artikel för småföretagare – Att prioritera på rätt sätt, hur gör man det?

101350-DEF-Webtext7_80pt_mindrebild
Ny har det publicerats en ny webbartikel på Länsstyrelsen Skånes kompetenssidor.

Att prioritera på rätt sätt, hur gör man det? En mall för att bli mer effektiv

Att prioritera rätt är en viktig ledarkompetens som behövs både när du har anställda och när du driver ett enmansföretag. Risken är att man mitt i stressen oftast inte tror sig ha råd med att stanna upp och reflektera. Hur frigör du systematiskt tid, pengar och energi på ett sätt som gagnar den långsiktiga utvecklingen? Här kommer en mall för att bli mer effektiv.

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/…/landsbygdsutveckling/kompetensutveckling/…/foretagande.aspx

Läs mer

Nyhetsbrev & blog om ledarskap och effektivt samarbete, organisation och personlig utveckling av Frans Kocken