Verksamhetsutveckling av småföretag

Jag tycker det är viktigt att snabbt kunna visa konkreta resultat. Jag tycker också att det är viktigt att våra tjänster bidrar till och främjar en långsiktig och hållbar utveckling.
Resultat på kort sikt uppnås genom att ta upp och börja lösa de mest aktuella problem och utmaningar. Prioriteringsbedömningen görs utifrån en gemensam analys med hjälp av frågan: Vilka problemfrågor ger högst avkastning i form av tid, pengar och energi (engagemang, motivation) om de skulle vara lösta?

Medan vi betar av prioriterade nyckelproblem arbetar vi parallellt med att förbättra organisationens ”avstämning” på det långsiktiga: Arbetet med vision, värderingar, ledarskapet, kommunikationen och samarbetet inom organisationen och kommunikationen utåt.