Analysera din verksamhet på Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot

Hur du gör en analys av din verksamhet för att sedan stärka och utveckla den

2016-05-19_1352-swot-sv

Som småföretagare kan du ha mycket nytta av en analys av nuläget, och för dig som vill starta en verksamhet kan en swot-analys vara en viktig del i verksamhetsplanen. En SWOT-analys kan genomföras för projekt och problem eller som nulägesbeskrivning i verksamhetsutvecklingen.

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Modellen är populär därför att den är enkel och användbar.

Kartlägg din verksamhets Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot

2016-05-19_1352-swot-sv

Den vänstra kolumnen handlar om interna faktorer i nuläget. För detta behövs en genomgång av alla själva verksamhetens element, och bedöma läget jämförd med andra liknande verksamheter.

Den högra kolumnen fokuserar på externa faktorer som kan komma att bli verklighet för verksamheten på grund av tendenser som finns i omvärlden.

För detta behövs en omvärldsanalys där du försöker spana in trender. Vilka utvecklingar ser vi på marknaden, hos konkurrenterna och i övriga omvärlden, och vilka hot respektive möjligheter innebär de för oss?

Du kan med fördel göra en del av analysen tillsammans med dina nyckelmedarbetare. Kanske finslipa det genom att bolla med kollegor i branschen eller liknande.

Prioritera

Analysen kan vara till stor hjälp för att skärpa till vilka frågor du ska prioritera. (Se även tidigare artikel om att prioritera rätt)

Riskanalys

Varje Svaghet och Hot kan bedömas och värderas. Hur kan det förebyggas/garderas?

Efter att du har gjort kartläggningen kan du ställa de här frågorna:

 • Vad ska vi göra för att förbättra våra styrkor?
 • Vad ska vi göra för att minimera/eliminera våra svagheter?
 • Vad ska vi göra för att ta tillvara på våra möjligheter?
 • Vad ska vi göra för att förebygga och neutralisera hoten?

Typiska exempel på swot-faktorer:

(Din egen lista kan bli längre och mer specifik)

Styrkor

 • Nya innovativa produkter/tjänster
 • Starkt varumärke eller anseende
 • Exklusiv tillgång till naturresurser
 • Kostnadsfördel genom äganderätt till know-how
 • Patent
 • Kvalitetsprocesser och procedurer
 • Starkt team

Svagheter

 • Brist på marknadsföringskunskap
 • Dålig kvalitet på varor eller tjänster
 • Skadat anseende
 • Personalbrist
 • Odifferentierade produkter och tjänster (jämfört med konkurrenterna)
 • Konkurrenten har bättre tillgång till distributionskanalerna

Möjligheter

 • Utvecklingsmarknaderna (Kina, Internet)
 • Fusioner, strategiska allianser
 • Flytta in i nya attraktiva marknadssegment
 • En ny internationell marknad
 • Vissa nya regleringar
 • Borttagning av internationella handelsbarriärer

Hot

 • En ny konkurrent på din egen hemmamarknad
 • Priskrig
 • Konkurrenten har en ny innovativ produkt eller tjänst
 • Vissa nya regleringar
 • En potentiell ny beskattning på er produkt

(Först publicerat i ett nyhetsbrev ledarutveckling för småföretag på landsbygden i Skåne)