QMpoint – vaskar fram de första resultaten!

QMpoint-logga-300pix-inch-jpeg

Jag håller nu på med att köra testcases på några företag och vaskar fram de första mätresultaten ur databasen!

Under sommaren köpte jag ett nytt instrument som mäter management och samarbete som gör att jag kan erbjuda mina kunder mycket vassa nulägesbedömningar som grund till långsiktig effektivisering. Mycket spännande att få 360 graders ledarskapsprofiler i kombination med hur mycket tid avdelningen förlorar på att prata om problem som inte blir lösta. (Och därmed få en analys på hur mycket pengar de kan vinna på kommunikationsförbättringar och i vilka områden förbättringarna behövs)

QMpoint – Nytt instrument som mäter management och samarbete

[Inlägg 2015-02-05 Ny finns en egen hemsida, läs mer på QMpoint.se]