QMpoint – Nytt instrument som mäter management och samarbete

QMpoint-logga-300pix-inch-jpeg

Under sommaren köpte jag ett nytt instrument som mäter management och samarbete som gör att jag kan erbjuda mina kunder mycket vassa nulägesbedömningar som grund till långsiktig effektivisering. 

Nu äger jag detta kraftiga instrument!

Ett av resultaten av det tidigare konsultsamarbetet inom Invictus är att undertecknad har tagit över QMP-instrumentet från upphovsmannen Anders W Larson. Quality Management Point är ett tvärvetenskapligt instrument som mäter kvaliteten på management och samarbete och kostnaden för bristerna inom dessa områden. Jag döpte om det till QMpoint och har varit sedan augusti i gång med de första uppdragen hos några ”testföretag”!

(Inlägg 2015-02-05: Ny finns en egen hemsida, läs mer på QMpoint.se)

Unikt instrument som sätter en prislapp på ”humankapitalet”

Instrumentet ger en kvalitetsanalys av hur ledning och samarbete upplevs fungera och mäter dessutom kostnaden för bristerna inom dessa områden. En kostnad som generellt är mycket dold i normala ekonomiska redovisningar.

Med hjälp av instrumentet kan man få fram en kostnadsbild av hur mycket tid spenderas på ”onödiga problem”. ”Onödiga” då de har sin orsak i brister och oklarheter i hur man samarbetar. Det görs genom en enkel mätprocess under en veckas tid på avdelningen, tillsammans med inhämtning av vissa personalekonomiska nyckeltal.

Genom att kombinera 360 graders ledarskapsanalys med denna spilltidsmätning kan man sätta fingret både på var exakt man bör angripa och hur mycket företaget eller organisationen kan tjäna på det. Det leder till en ny typ av effektivisering som bättre tar humankapitalet tillvaro. Den är mer långsiktig, just därför att den tar med den humana faktorn i kalkylerna och sätter en prislapp på dess annars dolda kostnader.

Bakgrund

QMpoint är välbeprövat. Det utvecklades av Anders Larson, almc, under 2000-talet och består av olika element som kan kombineras. De viktigaste element är 360 graders analys av faktiskt och önskvärt ledarskap. Detta kan bland annat kombineras med mätning av psykosocial spilltid. Därutöver kan organisationsnivå, avdelningsnivå, medarbetarnivå tilläggas.

Anders är författare till boken ”Från ledarskap till vinst”. Boken har gett upphov till forskningsprojektet QMPoint360 som han startade 2001 på IDEON i Lund. Tidigare kunder är bland annat Sigma, Coor, DraftIt och diverse skånska kommuner.