Min syn på coaching och den coachning jag erbjuder

Professionell coaching ska leda till ett mer autentiskt och effektivt agerande i liv och yrke. Medan du upptäcker, förtydligar och uppnår de målen du brinner för, utvecklar du personliga talanger, självkännedom och förståelse av andra. Resultatfokus går hand i hand med självutveckling. Jag ser coaching som en djupgående och respektfull dialog som ska locka fram dina bästa personliga egenskaper. Individuell coaching är som en skräddarsydd kurs i både kompetensutveckling och personlig utveckling.

Jag hjälper ledare, chefer & nyckelpersoner inom organisationer att bli mer förankrade i sig själva och utveckla de centrala faktorerna som leder till framgång. Chefs- och ledarcoaching förenar utveckling av hela din personlighet och dina talanger med autentiskt ledarskap och professionellt management.

Coachningen kan ta olika former och kan ske både över telefon och på plats. Privatpersoner är välkomna i mån av plats.

Ta gärna kontakt om du vill veta mer.

Frans Kocken