Kategoriarkiv: Organisation

Tvådagarskurs – Utveckla dig själv och din verksamhet – Vt18

Aktiviteten är delfinansierat med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Utveckla dig själv och din verksamhet – Tvådagarskurs i ledarskap, kommunikation och organisation – Vt18

 • Utveckla din förmåga att med verksamhetens
  syfte i fokus, skapa bättre relationer, struktur och sammanhållning.
 • Två heldagar med cirka tre veckors mellanrum samt E-kurs.
 • Målgrupp: Småföretagare på landsbygden i Skåne (Se målgruppdefinition i upplägget).
 • Kursen lämpar sig även för enpersonsföretag.
 • Sista anmälningsdatum 25  feb
 • Se upplägget och reservera din plats.
 • Läs mer

  Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring – Tips för dig som vill utveckla din verksamhet

  Jag vill tipsa om ett kompendium för dig som är mån om att utveckla din verksamhet. Syftet var ursprungligen  att få ner sjukskrivningarna inom vård och omsorg, men har vuxit ut till en bra samling verktyg för att leda ett hållbart utvecklingsarbete.

  Materialet är sammanhängande och lättillgängligt. Det bygger på forskning och har testats bland chefer i akademin, vård och omsorg, tandhälsa mm. Kompendiet innehåller allt från tips till ett främjande ledarskap, medarbetarskap och välfungerande grupper till strategier  för balans och återhämtning. Det är kostnadsfritt och går att ladda ner här. Läs mer

  Utveckla dig själv och din verksamhet – Tredagarskurs i ledarskap, kommunikation och organisation – Vt17

  2012-11-14_Skånes_landsbygd_collage_webartikel1_66-e1388405544588

  Utveckla din förmåga att kommunicera, engagera och skapa bättre struktur och sammanhållning i din verksamhet. Syftet är att ge dig som deltagare grepp om ledarskapets komplexitet. Att bli bättre på att se helheten och förstå i alla led vad som krävs för ett långsiktigt, hållbart och framgångsrikt företagande. Upplägg: Tre heldagar utspridda över cirka två månader samt E-kurs.

  Målgrupp: Småföretagare på landsbygden i Skåne som tillhör gruppen ”mikroföretagare inom andra näringar än jordbruk”. Läs mer

  Analysera din verksamhet på Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot

  2016-05-19_1352-swot-sv

  Hur du gör en analys av din verksamhet för att sedan stärka och utveckla den

  Som småföretagare kan du ha mycket nytta av en analys av nuläget, och för dig som vill starta en verksamhet kan en swot-analys vara en viktig del i verksamhetsplanen. En SWOT-analys kan genomföras för projekt och problem eller som nulägesbeskrivning i verksamhetsutvecklingen.

  SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Modellen är populär därför att den är enkel och användbar.

  Kartlägg din verksamhets Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot

  Den vänstra kolumnen handlar om interna faktorer i nuläget. För detta behövs en genomgång av alla själva verksamhetens element, och bedöma läget jämförd med andra liknande verksamheter. Läs mer

  Utvecklingsspiralen – Hur du skapar goda och bryter onda cirklar i verksamheten

  Utvspiralen-färgbild-webbtext10-3-res-DEF-300x300

  Utvecklingsspiralen kan tjäna som entreprenörscirkel såväl som flödesschema för olika projekt och aktiviteter. Som analysverktyg kan den vara till stor hjälp för att prioritera rätt och sätta fingret på det som fattas och där det finns flaskhalsar.

  Tredagarskurs i ledarskap, kommunikation och organisation för småföretagare, start 13/11-14

  Den populära ”tredagaren” återkommer nu en gång till (Ta chansen tillvara! Företagsstöden kommer att begränsas), och väl denna höst:

  Utveckla ditt sätt att leda, kommunicera, delegera, engagera och skapa bättre struktur & sammanhållning. Få ett helhetsgrepp om ledarskap och ledarkapets roll i din affärsutveckling.

  Målgrupp: Småföretagare på landsbygden. Alla branscher är välkomna. Kursen lämpar sig även för fåmans- och enmansföretagare. Lär mer:

  Tredagarskurs i ledarskap, kommunikation och organisation för småföretagare ht14, start 13/11 Läs mer

  Att prioritera på rätt sätt, hur gör man det?

  iStock_000004791880Small-ledarshipmindmap
  • Att prioritera på rätt sätt, hur gör man det?
  • En mall för att bli mer effektiv

  En viktig del av ledarskap bygger på att styra upp saker och ting med framförhållning. Denna ledarkompetens behövs både när du har anställda och när du driver ett enmansföretag.

  Workshop – Vad är psykosocial arbetsmiljö och hur kan du påverka den?

  Den 11 december 2013 och 14 januari 2014, kl. 13.00 – 17.00 erbjuder vi en föreläsning/workshop i Malmö:

  Vad är psykosocial arbetsmiljö och hur kan du påverka den?
  • Vad är psykosocial arbetsmiljö och hur påverkar den dig?
  • Hur kan man analysera den psykosociala arbetsmiljön?
  • Vem har ansvaret för miljön?
  • Varför definierade mål och strategier är viktiga för arbetsmiljön
  • Klimatbestämmande faktorer som påverkar arbetsmiljön
  • Konkreta verktyg för att utveckla din organisation
  • Hur kan vi mäta effekterna av den psykosociala arbetsmiljön – psykosocial spilltid
  • Direkta och märkbara effekter Läs mer

  Sju tips för att bli bättre på att skapa ett innovativt klimat på företaget

  Innovativt ledarskap

  Nya trender visar att socialt ansvar och miljöengagemang inte bara är förenliga med tillväxt och lönsamhet, de kan även vara framgångsfaktorer. Den ekonomiska krisen, klimatförändringen och även de sociala kriserna i världen, har helt enkelt tvingat fram ett nytt tänkande.

  Vad gör en företagare mer framgångsrik än någon annan?

  20130804_Nyayartiklar_innovativt

  Två nya artiklar om ledarkap på Länsstyrelsens kompetenssidor

  Vad gör en företagare mer framgångsrik än någon annan? På Länsstyrelsens kompetenssidor under landsbygdsutveckling har det publicerats två nya artiklar av min hand. De handlar om olika aspekter av innovativt ledarskap och hur det kan utveklas. Läs mer