Anpassa ditt ledarskap till medarbetaren och uppgiften

2014-11-27_1322-I_dag_delegerar_jag_rubbet_till_Pelle-2png-DEF

För att få arbetet utförd på bästa sätt, bör du anpassa din ledarstil till rätt nivå och lära dig att gradvis ändra stilen så att medarbetaren får stimulans att utvecklas till nästa nivå. Hur gör man? 

Anpassa ditt ledarskap till medarbetaren och uppgiften

För att få en arbetsuppgift utförd på bästa sätt, bör du anpassa din ledarstil efter medarbetarens kunskaps- och erfarenhetsnivå i relation till uppgiften.

Hur gör man?  Börja med att kolla vilken beskrivning som passar bäst in.

Medarbetaren kan vara

  1. Nybörjare

Kanske entusiastisk, men med lite praktisk kunskap och egen erfarenhet. Är osäker på den egna förmågan.

  1. På väg

Viss kunskap och erfarenhet finns. Har mött de första svårigheterna. Har ännu inte klart för sig hur uppgiften ska lösas, och är därför fortfarande osäker. Entusiasmen har sjunkit något.

  1. Erfaren

Börjar få rutin på att genomföra uppgiften. God kunskap och tillräcklig erfarenhet. Större självsäkerhet. Visar tydligare entusiasm.

  1. Självständig

Rutinerad och erfaren. Utför sina uppgifter med obesvärat självförtroende. Vet vad han/hon kan. Litar på sina beprövade kunskaper och erfarenheter.

Typ av ledarskap som ansluter till respektive nivå:

  1. Förebilden

Du bestämmer hur uppgiften ska utföras och du styr genom utförandet. Ge tydliga instruktioner. Visa gärna handgripligen så att medarbetaren får se hur det går till.

  1. Mentorn

Behåll kontrollen över hur uppgiften ska utföras. Styr, men bara till en viss gräns. Ni har gemensam planering där ni diskuterar. Du förklarar och vägleder genom arbetet.

  1. Supportern

Du släpper på kontrollen och tonar ner hur uppgiften ska utföras. Du styr bara när det är absolut nödvändigt. Du ägnar dig i stället åt att lyssna och ge stöd. Därigenom uppmuntrar du till ansvar och självständigt agerande.

  1. Partnern

Du delegerar fullt ut genom att förmedla målsättningar och dina förväntningar. Därefter följer du upp hur det har gått för honom/henne.

(Fritt efter Roberto Capotondi i boken ”Chefens bästa vän”, 2007)

Ändra sedan din stil gradvis: Erfarna och skickliga ledare lär sig att gradvis ändra stilen så att medarbetaren får stimulans att utvecklas till nästa nivå.

I artikeln som publicerades på Länsstyrelsens kompetenssidor finns en liten utförligare genomgång av tankesättet:

pdf_logo_6kb_textfreeLadda ner artikeln från länsstyrelsens hemsida