Hur skulle det vara att kunna mäta effekten av HR-investeringar?

QMpoint-logga-300pix-inch-jpeg

Humankapital är oftast en ännu större investering eller kostnad än maskiner eller it-system men den är mycket mer dold. Nu har vi hittat sätt att börja mäta den kostnad! När det gäller humankapitalet har man inte varit lika mån om att mäta effektiviteten. Svårigheten har varit att finna lämpliga mätmetoder.

Genom medarbetarundersökningar har man i bästa fall kunnat konstatera vilka åtgärder som ska sättas in men man har aldrig kunnat konstatera vad det kostar om dessa åtgärder inte sätts in. Dvs. hur mycket tid och pengar som spills på att chefer och medarbetare har fel fokus pga. att organisationen inte fungerar optimalt. En kostnad som generellt är mycket dold i normala ekonomiska redovisningar. Verktyget QMpoint-Tid mäter en del av effekterna. Läs mer