Innovativt ledarskap – Lär dig av andras framgångar

Innovativt ledarskap innebär att tillämpa nytänkande i det egna företaget för att hålla sig framme. Det gäller att vara uppdaterad och i kontakt med vad som händer i omvärlden. Och att kunna se helheten och lära sig av andras framgångar. Det finns goda chanser för småföretagen och landsbygden.

W6bild_InnovativtLedarskap-jpg

Att vara företagsledare

En av huvuduppgifterna för dig som ledare är att ha en vision och visa rätt riktning. Du har tre huvudroller för att kunna sköta ditt företag: Entreprenör, Chef och Ledare. Det räcker inte med att bara vara Chef och Ledare för verksamheten. För att verksamheten ska anpassas i takt med en snabb förändrande omvärld behövs även Entreprenören inom dig. Speciellt den innovativa sidan av Entreprenören.

Några tips för att hålla sig framme:

 1. Håll dig uppdaterad.
 2. Organisera din verksamhet så att du har händerna tillräckligt fria.
 3. Spendera tid utanför verksamheten och se dig omkring.
 4. Se helheten och lär dig av andras framgångar.

1. Håll dig uppdaterad

Det är angeläget att veta vad kunderna önskar, hur kundgruppen förändras och  vilka innovationer som finns i din bransch. Du behöver veta vad konkurrenterna gör, vad som pågår i andra branscher och vilka trenderna är, lokalt, regionalt och ute i världen. Avsätt regelbundet tid för detta.

2. Organisera din verksamhet så att du har händerna tillräckligt fria

Detta innebär att delegera. Du behöver tid för att hålla dig uppdaterad, för att se dig omkring, och för att reflektera. Det ingår i ”yrket” som företagsledare.

3. Spendera tid utanför verksamheten och se dig omkring

Förutom att hålla dig uppdaterad via media och internet är det viktigt att träffa andra, få inspiration och bolla idéer. Det kan innebära aktivt nätverkande, på frukostmöten och konferenser, eller gå på studiebesök. Ingå i sammanhang både inom och utanför din bransch. Följ ditt driv och dina intressen.

4. Se helheten och lär dig av andras framgångar

Vilka är de långsiktiga trenderna? Vilka de korsiktiga? Vilka nya lösningar finns på problem och vilka håller på att utvecklas? Hur kan det appliceras på ert företag? Var ihärdig i tron på att ”allt går att lösa”, bara vi funderar över de rätta frågorna.

 • Hur kan ni tänka nytt? Var öppen för okonventionella lösningar.
 • Vilka oanvända resurser har ni? Vilket avfall eller skräp skulle kunna vara en resurs om man tänker om?
 • Har andra i världen redan löst liknande problem som ni har?
 • Hur skulle ni designa processen om ni fick göra om från början?
 • Vilka fler parallella inkomstkällor skulle ni kunna skapa?
 • Vilka kan ni samarbeta med för att skapa synergifördelar?
 • Kan det tvärtom vara intressant och lönsamt att gå emot vissa trender? (”Slowfood” trenden till exempel kom som en reaktion på fastfood trenden.)

Fundera även över frågor som:

 • Går det att köpa in tjänster i stället för att äga produkter/maskiner eller göra allt själv)?
 • Går det att dela resurser, maskiner eller tjänster med andra?
 • Går det att göra om en produkt till att sälja en tjänst i stället?

Vår landsbygd

Det finns bra chanser för småföretagen på landsbygden, även om verkligheten ibland kan se lite bistert ut. På landsbygden finns stora resurser och möjligheter att tillvarata. Det finns en lång historia och mycket erfarenhet av samarbeten, kooperativa lösningar, nätverk, grannsamverkan och mångsysslande. Det finns mycket kunskap och en medvetenhet om att en levande landsbygd är beroende av nytänkande och samarbeten. Dessutom finns naturen och utrymmet som tillgång, som kan användas på många sätt.

 

© Frans Kocken, 2013.

Organisationskonsult, leg psykolog

Utbildare av småföretagare

 

Artikeln är framställd som del av en serie om ledarskap för småföretagare – en aktivitet inom landsbygdsprogrammet som är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Serien publiceras på kompetenssidorna för landsbygdsutveckling:

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/kompetensutveckling/kunskapsbank/Pages/foretagande.aspx

Tidigare artiklar i ledarskapsserien: