Exempel på innovativa trender såsom ”cirkulär ekonomi” och ”cradle-to-cradle-design”

Många innovativa trender såsom ”cirkulär ekonomi” och ”cradle-to-cradle-design” bygger på ett helt nytt sätt att tänka. Här är några av innovativa trender i jakten på helhetslösningar. 

Den cirkulära ekonomin

Genom cirkulära affärsmodeller och att formge processerna ”rätt från början” kan vi skapa förutsättningar för en ekonomi där avfall blir näring i slutna biologiska och industriella kretslopp. Mobiltelefonernas produktionskostnad skulle till exempel kunna sänkas med 50% enligt en McKinsey rapport från 2012.

Cradle to Cradle design

Cradle to Cradle är ett koncept som innebär genomtänkt design byggd på naturens principer. Utgångspunkten är att alla produkter och deras material efter sitt användande är näringsämnen för nya produkter. Formgivaren ska tänka på det redan när produkten ritas och att allt ska ingå i ett kretslopp. (Därav ”vagga till vagga”.) Vi ska bara använda material och ämnen som är säkra för människan och ekosystemet. Avfall kan på sikt avskaffas helt och hållet.

Blue Economy

Ett projekt där en lång och gedigen studie görs för att hitta och beskriva de bästa och mest hållbara innovationer som finns i världen just nu. Här kan man läsa om 100 konkreta exempel på framgångsrikt framtidsföretagande, ”Best Practice” som redan existerar. Upphovsmannen Gunter Paulis vision är: ”10 år, 100 innovationer, 100 millioner jobb”. Han lägger mycket fokus på de affärsmässiga fördelarna och den vinstgivande aspekten, samt att skapa så mycket meningsfull sysselsättning som möjligt. (blueeconomy.de)

Biomimetik

Biomimetik handlar om att härma naturen för att konstruera smarta tekniska lösningar. Det finns många exempel på hur biomimetik har använts för intelligenta problemlösningar.

Kardborreband är ett exempel. Ett annat är att man kan uppföra stora byggnader utan luftkonditionering genom att efterlikna termitstackarnas ventilationssystem. Den högsta byggnaden i Harare byggdes på det sättet och hade både lägre byggnadskostnader och lägre energiåtgång än vanligt luftkonditionerade byggnader.

Permakultur

Permakultur är känd för sitt fokus på småskalig ekologisk odling, men är också en ”samhällsdesign” under utveckling. Ett odlingsexempel är skogsträdgårdar, där ätbara och fruktbärande växter väljs ut och planteras på så sätt att de stödjer och skyddar varandra, så att man uppnår en nivå där allt sköter sig själv. Det finns en demonstrationsskogsträdgård på Holma vid Höör.

 

För att få inspiration och hitta fler konkreta exempel på de trender som nämns här kan du söka på Blue Economy (Gunter Pauli), cirkulär ekonomi/Circular Economy, Cradle to Cradle Design (vagga-till-vagga), Bioneers, permakultur m.fl.

 

McKinsey-rapport

En rapport från den ytterst välrenommerade byrån McKinsey slog nyligen fast att EU:s näringsliv har 500 miljarder euro att spara per år genom att skapa en cirkulär ekonomi där avfall är näring och grundmaterial till nästa process. Beställaren av rapporten, Ellen MacArthur Foundation är en av de stora drivkrafterna bakom det cirkulära ekonomiska tänkandet. En sammanfattning av rapporten finns på ellenmacarthurfoundation.org

 

Linjär ekonomi (Det gamla industriella tänket):

  • ”Take-Make-Dump” -mentalitet (Ta – producera – släng)
  • Hänsyn till miljö och omvärlden är limiterad
  • Stor slöseri med energi och mycket avfall
  • Grundmaterialen blandas och återvinns ej eller med dålig kvalitet
  • Energi kommer från fossila bränslen

 

Cirkulär ekonomi (Det nya tänkandet):

  • Fullständiga kretslopp för både tekniska materialen och biologiska näringsämnen
  • Allting återanvänds, inget avfall
  • Energi kommer från förnybara källor

 

 

 

© Frans Kocken, 2013.

Organisationskonsult, leg psykolog

Utbildare av småföretagare

 

[Detta är del två av artikeln ”Sju tips för att bli bättre på att skapa ett innovativt klimat på företaget”. Se del 1]

Artikeln är framställd som del av en serie om ledarskap för småföretagare – en aktivitet inom landsbygdsprogrammet som är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Serien publiceras på kompetenssidorna för landsbygdsutveckling:

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/kompetensutveckling/kunskapsbank/Pages/foretagande.aspx

Tidigare artiklar i ledarskapsserien:

 

En reaktion på “Exempel på innovativa trender såsom ”cirkulär ekonomi” och ”cradle-to-cradle-design””

Kommentarer inaktiverade.