Sju tips för att bli bättre på att skapa ett innovativt klimat på företaget

Innovativt ledarskap

Nya trender visar att socialt ansvar och miljöengagemang inte bara är förenliga med tillväxt och lönsamhet, de kan även vara framgångsfaktorer. Den ekonomiska krisen, klimatförändringen och även de sociala kriserna i världen, har helt enkelt tvingat fram ett nytt tänkande. Det ledarskapet som efterfrågas idag är det som hjälper oss att möta kriser och tar tillvara på de möjligheter som finns. Småföretagen är viktiga aktörer i detta sammanhang.

7tip-cirkekonomi-bild

Ledartips för att skapa ett innovativt klimat

Hur kan du utveckla ”det innovativa ledarskapet” och ett innovativt klimat på ditt företag? Här följer några tips för hur du kan göra som ledare.

1. Gräv där du står

Använd det du har. Vilka resurser – internt och i din nära omgivning – är oanvända just nu? Vad klassificeras som skräp? Av vem och hur skulle det kunna utnyttjas? (I ett ”trappsystem” kan detta repeteras i flera steg.)

2. Tänk nytt

Sök kontakter, bolla idéer med andra för att skapa nya lösningar.

I stället för ”Det går inte”, tänk: ”Vad skulle behövas för att det skulle kunna gå?”

Granska dina antaganden. Det går att skapa nya samarbeten över gränserna.

Hur ska framtidens företagande se ut tycker du?

3. Utveckla ditt nätverkande

Utsätt dig för fler sorters kontakter än de vanliga. Mingla och prata med innovativt folk. Ge dina anställda möjlighet att göra samma sak.

4. Du behöver inte uppfinna allt själv

Tänk på att det inte är du som ledare som behöver uppfinna alla hjul. Dina medarbetare, kollegorna i branschen, konsulter, kusinen, vem som helst kan visa sig vara någon med öga för nya utvecklingsmöjligheter. Låt andra vara delaktiga i spaningen efter nya idéer och möjligheter. Skapa en kultur av nyfikenhet. Sätt det på kartan genom att ställa frågorna utan att ännu veta svaren.

5. Ta vara på mångfalden

Mångfald kan innebära svårare kommunikation. Men om du blandar en arbetsgrupp med olika kompetenser, nationaliteter och bakgrund, så ökar chansen att ni lyckas med något unikt. Ta vara på de yngre. De är mer oformade och har ofta lättare än de äldre att tänka innovativt.

6. Vilka bryr du dig om?

Vilka i närområdet/samhället bryr du dig om och hur skulle du kunna skapa meningsfulla aktiviteter eller intressanta produkter för just denna grupp? Frågan kan skapa mer fokus och engagemang i det ni sysslar med.

7. Få inspiration av de goda exempel som redan finns

Hitta och fördjupa er i konkreta framgångsrika exempel.

 

Exempel på innovativa trender

(Läs mer/ Del 2 av denna artikel)

 

© Frans Kocken, 2013.

Organisationskonsult, leg psykolog

Utbildare av småföretagare

 

Artikeln är framställd som del av en serie om ledarskap för småföretagare – en aktivitet inom landsbygdsprogrammet som är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Serien publiceras på kompetenssidorna för landsbygdsutveckling:

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/kompetensutveckling/kunskapsbank/Pages/foretagande.aspx

Tidigare artiklar i ledarskapsserien:

 

2 reaktion på “Sju tips för att bli bättre på att skapa ett innovativt klimat på företaget”

Kommentarer inaktiverade.