Bra ledarskap behövs – Om ledarskap och coaching

Ledarskap behövs i alla typer av organisationer och grupper, från stora till små. Utveckling av ledarskap behövs nästan för alla människor, inte bara när du är chef, vd, politiker eller lärare. Det gäller för ett team, en småbarnfamilj såväl som en parrelation.  Och generellt för individen i form av egenansvar och att styra sitt liv. Då kan man tala om ”personligt ledarskap” eller ”inre ledarskap”. 

Bra ledarskap ger avkastning. Det är dessutom en av de fyra nycklarna till ”långtidsfriska organisationer”. (De andra är: – organisation med tydliga mål – kreativ miljö – delaktighet/öppet arbetsklimat)

Att vara sann pga ett äkta engagemang är grunden till bra ledarskap. 

Det kräver både engagemang och ärlighet att utveckla detta. Ledarskap kräver dessutom utveckling av en klar definition av ansvarsområden; huvudsaker och bisaker samt uppdragsgivarens, medarbetarnas och kundernas intressen. Om ledaren inte har sina personliga intressen klart för sig, finns risken att hon går vilse i dessa. Kanske gör hon omedvetna utspel pga egenintresse. En ledare behöver utveckla konsten att gå en balansgång mellan dessa ofta motsatta krafter och dessutom styra och ange riktning. Det är därför viktigt att utveckla självkännedom och kunskaper i kommunikation. Dessutom behövs en viss insikt i strukturer och gruppdynamik.

Coaching och ledarskap 

Att verkligen lyckas
Även om man kan lära sig en del om detta genom kurser finns det ingen garanti att ledaren lyckas implementera detta i praktiken. Fallgroparna är många och gamla roller och vanor har snabbt övertaget igen. Ledare har därför ofta behov av ett personligt bollplank utanför organisationen. Det är här att en coach kommer in i bilden. Genom att ha regelbundna träffar blir coachen och den coachade som ett team som arbetar helhjärtat tillsammans för den coachades förverkligande och för att uppnå de ställda mål. Coachen är där för att hjälpa till med att den önskade förändringen verkligen genomförs, och ger långsiktiga resultat. Ledaren utvecklar sina bästa personliga egenskaper och talanger i organisationens sammanhang. Motstånd och oväntade utmaningar kan hanteras smidigt och kunnigt där dem uppstår.