Autentiskt ledarskap mest effektivt?

Forskning – Autentiskt ledarskap mest effektivt? En äkta attityd lönar det sig? Exempel på ”äkta” nätverksmingel tips

 Forskning – Autentiskt ledarskap mest effektivt?
Ragnhild Kvålshaugen, forskare vid Institutet för strategi och ledarskap vid Handelshögskolan ”BI” i Norge, har genomfört en undersökning av chefer i norska näringslivet och offentlig förvaltning. Enligt studien är så kallat ”autentiskt ledarskap” det mest effektiva för att få med sig medarbetarna. Pålitliga chefer utmärks bland annat av ärlighet, självkännedom och öppenhet. Sin arbetsmotivation får de i sina övertygelser och värderingar – inte i status och egen vinning.
(Källa: NyTeknik, jan 2008)

Är du äkta?

Chefer som upplevs som äkta har störst chans att få medarbetarna att prestera. Är du en äkta chef? Se hur väl du känner igen dig själv i följande påståenden. Alla kännetecknar pålitliga chefer:

– De är ärliga, så väl mot sig själva som mot andra.
– De känner sig själva och är inte rädda för att visa både sina starka och svaga sidor.
– Genom att de har självinsikt bidrar de till att skapa optimism och framtidstro hos sina medarbetare.
– De är konsekventa, oavsett om budskapet är bra eller dåligt.
– Genom sin öppenhet skapar de förutsägbarhet och tydlighet i organisationen.
– De får sin arbetsmotivation i sina värderingar och övertygelser, inte i status och egen vinning.
(Enligt Ragnhild Kvålshaugen/Källa: Ny teknik, jan 2008)

Det är en attityd

Även om man inte är chef handlar det om en viktig grundattityd, som är både nyttig och givande i många avseenden. Man kan utöva ledarskap i många situationer i livet och en äkta attityd fungerar utmärkt i många sammanhang. Den har grunden i riktiga känslor och värderingar man tror på. Det är inte något man lär sig från böcker, det är en upptäcktsresa.Exempel på ”äkta” nätverksmingel tips

Till exempel det där med att skapa och underhålla kontakter. Vikten av att bygga ett nätverk och bygga ut det på ett aktivt och systematiskt sätt blir allt viktigare för allt fler. Inte alla tycker det är lika lätt och roligt att gå på mingel-träffar t.ex. Hur ska man bete sig? Gör man det med en ”äkta ledarskaps attityd”, gör man det lättare för en själv och man skapar ett slags flöde i mötena med andra. Till slut blir det t.o.m. roligt för dig som ”hatar att mingla”. (Själv är jag ett exempel på detta)

Från någon ”förstagångs minglare” fick jag höra veckan efter stora Malmöminglet senast: ”Jag fick många fina kontakter tack vare dina tips!” ”Va kul!”, svarade jag, ”Vilka tips hjälpte dig mest?” Själv kom jag i håg att vi hade träffats och pratat en stund på själva minglet och jag hade sagt något om att ”navigera på din nyfikenhet, ställ många frågor och var dig själv”. Jag var nyfiken på vilka av alla små tips jag hade rabblat upp hade varit till nytta just för henne.

Svaret hon gav mig var:
”Det var tipsen ”att vara dig själv” och att be andra om hjälp med att träffa ”rätt” person på mingelmötet. Alla var hjälpsamma! Det var riktigt kul och jag hade idag mitt första följemöte efter minglet med positivt resultat.”

Många uppskattar när man är äkta och bjuder på sig själv. Folk tycker om att kunna hjälpa varandra i nätverkssammanhang, det är roligt och alla tjänar på det.

Låter det konstigt att kalla detta för äkta ledarskap? Bra ledarskap skapar delaktighet och engagemang. Det var det hon gjorde.