Att ge återkoppling och tekniken för att förmedla sitt budskap

2013-11-18_komcirk_dittegetperspektiv

Professionell återkoppling eller ”det konstruktiva budskapet” består av fyra delar. Beröm blir mer meningsfullt och kritik mer konstruktivt på det sättet. Här kommer en beskrivning hur du gör.

2013-11-18_komcirk_dittegetperspektiv

Kommunikationcirkeln

DITT EGET PERSPEKTIV

Att ge återkoppling och tekniken för att förmedla sitt budskap

Att kunna ge återkoppling på varandras beteenden är en förutsättning för att kunna utveckla samarbetet. Det bästa resultatet får grupper där det ges professionell feedback i form av både beröm och kritik. Näst bäst är när det enbart ges beröm. Därefter kommer ”enbart kritik”. Det sämsta resultatet får grupper där det varken ges beröm eller kritik. Ingen återkoppling alls är alltså värst.

Professionell återkoppling kallas också för ”att ge feedback” och ”det konstruktiva budskapet”.

Det består av fyra delar:

  1. Vad jag observerat
  2. Vad jag känner
  3. Varför frågan är viktig för mig
  4. Vad jag konkret önskar mig av den andre

Det innebär att:

  1. Beskriva vad du ser eller hör, eller vad du har observerat tidigare. Ge exempel på konkreta händelser. Undvik analyser av den andra personen.
  2. Uttrycka vad du känner. (Utan att klandra någon för det.)
  3. Beskriva konsekvenserna och varför du reagerar som du gör.
  4. Ange en önskad förändring.

Beröm blir mer meningsfullt och kritik mer konstruktivt på det sättet. När berömmet är specifikt, vet jag varför jag fick det och då kan jag gärna göra något liknande i framtiden.

Fördelen med denna återkopplingsformel är att den hjälper till att kommunikationen blir renare och klarare. Den skiljer fakta från känslor och personen från dess beteenden. Personligheten är svårare att förändra, beteenden, kan lättare förändras. Det blir mindre av ”vems fel är det här” och mer av ”vad har hänt, vad blir konsekvensen, och hur kan vi lösa det?”.

Det finns många fler aspekter på att framföra ditt eget perspektiv, såsom argumentation och presentationsteknik, som vi inte går in på här.

När du har formulerat det du ville säga kan det vara nyttigt att be den andra om en sammanfattning. Fråga till exempel medarbetaren hur hon har förstått uppgiften.