Fyra hörnstenar för bra kommunikation

2013_11_18_Komcirk_fyrapersp_brungul

Om du utför dialogprocessen väl, skapas en god cirkel som leder till större trovärdighet och det blir mer sannolikt att du förverkligar det du vill uppnå. 

Dialog är kommunikation när den är som bäst. I en dialog växlar parterna mellan att lyssna och att respektfullt framföra sina budskap. Det är tvåvägskommunikation.

Fyra hörnstenar för bra kommunikation

2013_11_18_Komcirk_fyrapersp_brungul

En dialog är ett flöde. Processen mellan dig och den andre kan innebära flera byten mellan olika perspektiv; att lyssna, prata, komma överens och agera. De behöver inte inträffa i just den ordning som visas i cirkeln. Varje perspektiv har flera stationer.

Lyssna & förstå /Den andras perspektiv

 • Lyssna
 • Sammanfatta
 • Fråga vidare
 • Checka dina tolkningar

Förmedla ditt budskap /Ditt eget perspektiv

 • Beskriv ”fakta”, händelser
 • Beskriv din känsla
 • Beskriv konsekvenser
 • Ge förslag, önskemål

Komma överens (förhandla) /Det tredje perspektivet

 • Sträv efter vinna-vinna
 • Kartlägg intressen
 • Hantera konflikter
 • Lösa gemensamt

Att agera trovärdigt/Handlingsperspektivet

 • Utföra det ni avtalat
 • Följa upp
 • Göra färdigt
 • Utvärdera & lära

Kommunikation i ett helhetsperspektiv
Meningen med cirkeln är att bland annat kunna placera flera verktyg för bra kommunikation i ett helhetsperspektiv. Såsom till exempel: Aktivt lyssnande (lyssna sammanfatta, fråga vidare), Non-violent communication (NVC), (Eller ”att ge feedback” eller ”konstruktiva budskap”, konflikthanteringsstilar och förhandlingsteknik, medmera. Självklart kan hörnstenarna delas upp på fler sätt än denna. Till exempel är ”argumentation” och ”presentation”, som kan vara viktiga aspekter av att framföra ditt eget perspektiv, inte med i bilden här.

Friktion och irritation
Det är speciellt i handlingsperspektivet att det kan uppstå irritation eller friktion. Det är oftast ett tecken på oklarheter eller missförstånd i tidigare faser. I stället för att skylla på den andra parten är den professionella attityden att ”felsöka” vad som kan ha hänt i kommunikationen tidigare. Se irritationer som en anledning att reda ut missförstånd och som en chans att förbättra förståelsen och samarbetet!

Kommunikation är också ett inre arbete
Kommunikation kräver också ett inre arbete, som kn sammanfattas med stickord såsom ”reflektera” och ”förbereda”. Och mer på djupet genom att stämma av allt du säger och gör med dina centrala värden eller värderingar.

Navet: Medveten närvaro
Det hela kan också ses som ett hjul, och då är navet medveten närvaro, att var ”här och nu”, i kontakt, med dig själv, den andra och dina djupare värderingar.

Se även denna mer utförligare artikeln ”Fyra hörnstenar för en bra dialog i din verksamhet”

Allt gott!

Frans Kocken

Är du intresserad av en workshop eller föreläsning om detta?

Ta gärna kontakt på 0414 60565 eller
info@smilingmountain.com