Omvärdera affärsframgång – Utforska möjligheterna till ett hållbart, rättvist och meningsfullt företagande.

Hej

Jag vill gärna förmedla informationen om ett mycket spännande seminarium som hålls i oktober och kommer att hållas igen mars 2013 (v10!). Den inledande artikeln har skrivits av arrangörerna (som vi är en del av).

Mvh
Frans

Att driva företag och verksamheter i globala omställningstider

Aldrig har det varit mer värdefullt att förstå hur nya möjligheter föds i kristider. De närmaste årtiondena kommer näringsliv och samhälle att förändras i grunden och för alltid – globalt som lokalt – då ekonomiska, ekologiska och sociala kriser tvingar fram ett nytt tänkande. Vi står bl a inför ”Peak Everything” då tillgången på en mängd viktiga resurser, inte minst olja, inte längre kommer att motsvara efterfrågan. ”Den gröna ekonomin” är en början men långtifrån tillräcklig för den grundläggande omställning som behövs.

Nytt tänkande och nya lösningar

Detta innebär enorma möjligheter för ett nytt tänkande och nya lösningar – som redan finns. Ett nytt ekonomiskt paradigm håller på att födas som bl a innebär en fullständig revidering av vår förståelse för vad som gör företag framgångsrika och hur vi definierar framgång. Tidigare har faktorer som socialt ansvar, miljöengagemang och individuellt sökande efter mening ansetts oförenliga med tillväxt och lönsamhet. Dessa frågor växer nu fram som avgörande framgångsfaktorer för att möta kriserna och ta vara på möjligheterna.

Ett globalt skifte av världsbilder

I själva verket befinner vi oss mitt i ett globalt skifte av världsbilder, minst lika omfattande som när jordbrukssamhället blev industrisamhälle. Skiftet är framtvingat av kriserna men också pådrivet av vetenskapens nya förståelse för hur världen fungerar – hur allt hänger samman i levande system. Detta har direkta konsekvenser för hur vi organiserar och driver verksamheter, det påverkar hela kedjan från planering till produktion och distribution. Inte minst samspelet med det övriga samhället.

Näringslivet har erfarenheten

Näringslivet har erfarenhet av att vända utmaningar till framgång. Många företagare vet att det är dags att revidera traditionella sätt att göra affärer på liksom vårt sätt att se på världen. Utmaningarna erbjuder en kreativ potential, och företag och samhällen som är beredda att ta sig an dem kommer att påbörja en inspirerande utvecklingsprocess som säkrar en genuint hållbar utveckling – såväl ekonomiskt, ekologiskt, socialt, kulturellt som existentiellt. Det är den typen av ledarskap som efterfrågas idag.

Bli ett framtidsföretag redan idag – en tusenmilaresa börjar med ett enda steg. Detta är möjligheten med Re:Vision.

 

Re:vision

– Omvärdera affärsframgång  

[8-10 oktober] [Nästa datum: v10, mars 2013]

Seminarium, Kungskvarnen Hotell & Konferens i Borgvik

Innehåll: (Förkortat version – se programbladet för komplettering)

Fokusområden dag 1: Revidera nuläget. Den rådande världsbilden och dess begränsningar. Företagens och ekonomins roll i den globala omställningen. Att hitta nyckeln till hållbar framgång och lärande, mm. Fokusområden dag 2: Revidera framtiden – Omvärdering av visionen, en berättelse om framtiden. Utveckling av nya affärsmodeller, mm. Fokusområden dag 3: Revidera vägarna dit. ”Best practices”, en översikt av framtidens metoder och modeller för hållbart företagande för företagskultur, marknadsföring, produktutveckling och medarbetarpolicy, mm.

Pedagogik:

Informativa faktapresentationer. Filminslag varvas med utforskande dialog, interaktiva övningar och reflektion. Berättelsens kraft. Processen bygger på empowerment-pedagogik med ömsesidigt lärande.

Målgrupp:

VD, verksamhetsledare, personer i ledande och styrande roll, egna företagare, konsulter och andra nyckelpersoner inom företag och organisationer.

Seminarieledare:

  • Vivian Dittmar (DE) Höllbachhof Foundation for Sustainable Living, ledarutvecklare, föreläsere & utbildare världen över om hållbar livsstil, samarbetskulturer och högeffektiva metoder för personlig utveckling.
  • Evelyn Oberleiter (DE) Terra Institute, systemic management konsult med bakgrund inom juridik, pedagogik och statsvetenskap, arbetar med kulturell och strategisk omställning.
  • Niklas Högberg (SE) 25 års erfarenhet av visions- och förändringsprocesser inom internationell utveckling, företag, offentlig sektor samt hållbar utveckling.

Mer information & anmälan

  • Arrangör: Medskaparinstitutet i samverkan med Terra Institute och Höllbachhof Foundation.
  • Program: Programblad eller ring 0707-544840 (Niklas Högberg).

Varmt välkommen!

Arrangörerna

En reaktion på “Omvärdera affärsframgång – Utforska möjligheterna till ett hållbart, rättvist och meningsfullt företagande.”

Kommentarer inaktiverade.