Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring – Tips för dig som vill utveckla din verksamhet

Jag vill tipsa om ett kompendium för dig som är mån om att utveckla din verksamhet. Syftet var ursprungligen  att få ner sjukskrivningarna inom vård och omsorg, men har vuxit ut till en bra samling verktyg för att leda ett hållbart utvecklingsarbete.

Materialet är sammanhängande och lättillgängligt. Det bygger på forskning och har testats bland chefer i akademin, vård och omsorg, tandhälsa mm. Kompendiet innehåller allt från tips till ett främjande ledarskap, medarbetarskap och välfungerande grupper till strategier  för balans och återhämtning. Det är kostnadsfritt och går att ladda ner här.

Det är ingen quick fix, men fördelarna är många. Du får inte bara ner sjukskrivningar, du får också ett utökad engagemang från dina medarbetare och ett generellt bättre samspel er emellan. Jag tycker det är även användbart för dig som är småföretagare.

Det är framtagen av Lotta Dellve med flera. Mer information om backgrunden till materialet finns här.