Kontakt

Frans Kocken
Organisationskonsult, leg psykolog
Smiling Mountain
Management Consulting
Tel: +46 707 555 161

Nyhetsbrev & blog om ledarskap och effektivt samarbete, organisation och personlig utveckling av Frans Kocken