Framtidsföretagande med naturens kretslopp som ledstjärna

”Idag eftersöks förändring som inte bara betyder åtstramningar, utan ifrågasätter antaganden och principer för att kunna utveckla ett långsiktigt hållbart och välmående företagande.

För att utveckla verksamheten dit man vill och omsätta miljöåtaganden i handling, behövs medarbetarnas motivation och känsla av meningsfullhet. Hur väl företaget lyckas positionera sig genom varumärken och ageranden, beror på hur djupgående delaktigheten och processen har varit.

Hur ser omvärlden egentligen ut?
De aspekter som påverkar företagandet är globala. Företagen ingår i samhällssystem som i sin tur ingår i naturens system. Alla delar i systemen hänger ihop och påverkar varandra: Medarbetare, kunder, andra företag, miljön, andra länder, ekonomi, hälsa, utbildning, sociala strukturer mm.

Allt detta behöver beaktas och användas på bästa sätt. I t ex Kalundborg i Danmark har man lärt sig av naturen och eliminerat avfall genom att införliva företagen och kommunen i ett kretslopp där den ena verksamhetens avfall blir råvara i den andras produktion. Se http://www.symbiosis.dk/en

 

Även om det inte är perfekt än, rör det sig mycket väl åt rätt håll. Ovanstående citat kommer ur en pressrelease ang Seminariet Re:Vision i Värmland (Se nedan)

 

Trailer: Re:Vision (omvisionera)

För första gången arrangeras utbildningsprogrammet Re:Vision (omvisionera) i Sverige 8-10 oktober, där vi omvärderar centrala affärsantaganden, lyfter in flera perspektiv och skapar en ny vision för genuint hållbar utveckling. Syftet med Re:Vision är att tillhandahålla karta och kompass för att omvandla insikterna till handling. Nästa Re:Vision planeras mars 2012 (v10).
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/modiga-foeretagare-som-vaagar-ligga-i-framkant-799248