Voice Dialog – ledarskap i det inre

”Delpersonligheter” är naturliga. Alla har vi utvecklat vissa roller i livet. Både utåt i relation till andra och internt inom oss själva. Vilka vi använder oss av kan variera vid olika tillfällen. Genom att bejaka dessa olika sidor och utveckla vårt inre ledarskap blir vi både bättre ledare och mer balanserade medmänniskor. 

Voice Dialog är ett verktyg som ökar din självkännedom och din social kompetens. Jag har använd mig av det under många år och upplever att arbetssättet har en förmåga att inspirera och överraska som aldrig verkar ta slut.

Metoden är specialiserad på arbetet med våra personlighetsaspekter. Den bejakar alla våra sidor och främjar inre ledarskap och lagsamarbete. Den omfamnar mental, emotionell, kroppslig och existentiell intelligens. Liksom de flesta konsulter, blandar jag metoder och verktyg från olika håll, men denna metod har blivit en ”ryggrad” i mitt sätt att arbeta. Mötet med människor blir djupt, givande och ofta gripande.

VoicebroschBild-old-var-2016-02-14_1535

”Delpersonligheter” är naturliga

Behöver man inte vara lite”knäpp” för att hålla på med inre roller och röster? En fråga jag ofta får. Svar nej, ”delpersonligheter” är naturliga. Alla har vi utvecklat vissa roller i livet. Vilka vi använder oss av kan variera vid olika tillfällen. De är våra naturliga psykologiska delar, såsom organ i kroppen är våra fysiologiska delar. Och på samma sätt som det behövs ett bra samarbete mellan de olika organen i kroppen behövs det ett bra samarbete mellan våra delpersonligheter.

Dessa bygger dels på olika egenskaper och talanger, dels på gamla sätt att överleva eller försvara sig på. Delarna ser verkligheten genom sina egna färgade glasögon och kan därför vara väldigt oense över vilka beslut ska fattas och vad som är viktigt och oviktigt. Samarbete inombords inte självklart. Voice Dialog hjälper med att utveckla medvetenhet som sträcker sig längre än delpersonligheternas horisonter. Hal o Sidra Stone, psykologerna från USA som grundade metoden på 70 och 80-talet, kallar det för utvecklingen av ”det medvetna jaget”. Jag kallar det även för ”inre ledarskap”, där alla delar blir hörda, och inte bara den starkaste vinner.

Ledarskap i det inre

Det är en process som tar tid, för vår utgångsposition är oftast att vi har glömt bort eller trycker ner en hel del kvaliteter inom oss själva. Vi har lärt oss tro att de är ”dåliga”, ”tråkiga” ”onyttiga” eller ”farliga”. Är vi för jämlikhet mellan människor, då borde vi också kolla lite närmare på hur vi bejakar det som finns i vårt inre. Metoden inbjuder till sanningsenlighet och äkthet. Den stryker inte mothårs, den anpassar sig till personens behov.

Den som känner sig mogen att ta nästa steg i att växa som människa kan detta omfamnande tankesättet bjuda på positiva överraskningar – t.ex i att upptäcka ”dolda talanger” bakom smärtsamma egenskaper.

Voice Dialog kan användas för coaching, terapi, ledarutveckling och mer.

Frans Kocken

Arbetsmyran-inkl-mkf

Typisk ledarstress… Utveckla din självkännedom för att få en bättre balans!