Utöva personligt ledarskap i ditt liv genom 7 goda vanor

ARTIKELN HAR TAGITS BORT AV UPPHOVSRÄTTSLIGA SKÄL. Vi rekommenderar varmt att läsa boken av Stephen Covey i stället. 

Källa: Boken ”Sju Goda Vanor – Att verka och Leva till 100%.” Upphovsmannen Stephen Covey ser dessa vanor som sju grundläggande och tidlösa principer som all verksamhet och kontakter mellan människor vilar på. 

De ”sju goda vanorna” är ett handfast verktyg för personligt ledarskap, både i ditt personliga liv och inom de organisationer du leder eller är del av.