Hur du bryter en negativ stresscirkel med hjälp av rätt prioriteringsstrategi

iStock_000004791880Small-ledarshipmindmap

Hur du bryter en negativ stresscirkel med hjälp av rätt prioriteringsstrategi

Det är lätt att känna sig stressad i dagens komplexa samhälle och känna att man inte hinner med en hel del saker som känns viktiga och som tillhör både företags- och ledarpusslet och ”livspusslet”. Risken när du halkar efter är att du mitt i stressen inte tror ha råd med att stanna upp och reflektera. Du och därmed din organisation blir allt mer stressad och reaktiv i stället för att vara proaktiv och ”i flöde”. Att lära sig vända på detta är en typisk ledarutmaning. Här kommer en ”mall” för att bryta den onda cirkeln och att stegvis bli bättre på att styra rätt.

En mall för att stegvis bli mer effektiv

 • Våga ta ut tid för att reflektera
 • Lista de utmaningarna och problemen du står inför
 • Bestäm vilka som är nyckelproblemen
 • Prioritera dem genom att göra en ”viktbedömning”
 • Använd en genomtänkt strategi för detta – såsom en hävstångsformel
 • Beta av de prioriterade nyckelproblemen i tur och ordning
 • Bearbeta ett problem i taget för att komma fram till möjliga lösningar
 • Stäm av de tänkta lösningarna med din vision och värderingar
 • Återinvestera den tid du frigör i att lösa fler nyckelproblem!

Hävstångsformel

I min webbartikel Att prioritera på rätt sätt, hur gör man det? som är skriven för små- och mikroföretagare på landsbygden beskrivs stegen på ett utförligare sätt, inklusive ett exempel på en ”hävstångsformel” för att prioritera rätt. Jag tror att många fler än denna målgrupp kan ha nytta av tankesättet.

 • ”Hävstång”   =   Avkastning” x ”Genomförbarhet”

Utgångspunkt är frågan:

 • Hur frigör jag systematiskt tid, pengar och energi på ett sätt som gagnar utvecklingen långsiktigt?

Använd ett poängsystem:

 • Man kan använda sig av ett enkelt poängsystem för att få fram hur mycket en lösning är värt i kronor och i ”frigjort engagemang”.

Mallen mer detaljerad

Stunder av ”icketänkande”

Det som kan tilläggas är att ”Våga ta ut tid för att reflektera” också innebär att skaffa sig stunder av ”icke-tänkande”.

 • Det är viktigt att hitta stunder där man inte alls håller på med problemlösning.

Kroppen, känslorna och hjärnan får tillfälle att återhämta sig när du ger dig själv meditativa stunder och hälsosam kroppslig aktivitet där du kan slappna av och släppa alla tankar på annat.

 • Det är ofta då att de kreativa lösningar och insikter kommer, som skapar ny synergi.

Allt gott!

Frans

–uppdaterad jan 2015–