Att hålla fokus på det viktiga med ABCD-verktyget

Att hålla sin fokus på det riktigt viktiga är ingen lätt uppgift i en stressad vardag. En ofta använd metod utgår ifrån att du delar upp dina aktiviteter och uppgifter efter hur viktiga och hur brådskande de är. 

Det krävs att kunna ta distans, skapa överblick och få klarhet, för att sedan kunna göra de rätta val. Fällan är att man mitt i stressen oftast inte tror ha råd med att stanna upp, ta tid och reflektera.

Ett bra (men begränsat) verktyg: 

ABCD -verktyget utgår ifrån att du delar upp dina aktiviteter och uppgifter efter hur viktiga och hur brådskande de är. Syftet är att klargöra i vilken ordning saker och ting bör göras.

Dela upp dina aktiviteter och uppgifter efter hur viktiga och brådskande de är.

Hur mycket av din tid spenderar du som ledare i de olika rutorna nedan?

2013-10-04_ABCD-verktyget
I ruta A finns dagliga åtaganden, deadline-drivna projekt, ”släcka bränder” och saker du måste reagera på.

I ruta B finns saker som planering, utveckla nya möjligheter, säljsamtal, förbättra och reda ut relationer, förenkla processer, skaffa bättre strukturer, och återhämtning (!)

I ruta C finns till exempel avbrott såsom telefonsamtal och vissa möten och rapporter. Exempel på aktiviteter i ruta D är tidstjuvar som en hel del mejl, surfande och sociala medier och diskussioner om allt och ingenting som inte leder någonvart.

Spenderar du mest tid inom ruta B, så åstadkommer du mycket mer – och med högre kvalitet – än när de andra rutorna dominerar.

Att gå ett steg längre för verksamheten

Detta är ett tidshanteringsverktyg som hjälper att hålla fokus i vardagen. Men det räcker inte för att hålla hela verksamheten på rätt spår. Allt detta utgår nämligen ifrån att du har full klarhet över vad som är långsiktigt viktigt. För att förstå det på riktigt behöver man gå några steg längre och krävs djupare analys.

Jag har utvecklat en  utförligare metod där du lär dig kartlägga nyckelproblemen och prioritera på rätt sätt. Ett sätt som frigör både tid, pengar och energi och som gagnar den långsiktiga utvecklingen.  Läs mer http://nal.smilingmountain.se/att-prioritera-pa-ratt-satt-hur-gor-man-det/

En form av ledarkompetens som likaväl behövs för er med anställda som för dig som driver ett enmansföretag.