Vikten av bra ledarskap för småföretag på landsbygden

 2012-11-14_Skånes_landsbygd_collage_webartikel1_66-e1388405544588

Småföretagens ledare på landsbygden är ofta mångsysslare som behöver kunna kombinera spetskompetens med entreprenörskap, affärsmannaskap, såväl som chefsansvar och ledarskap. Att hantera så många utmaningar samtidigt är inget litet konststycke!

Vikten av ledarskap

När man driver ett litet företag är man oftast inte utbildad i ledarskap. Man är bra på ett ämne, har ett driv för en viss sak, har en utvecklad spetskompetens och en bra affärsidé.

Förutsatt att det finns en bra affärsidé är bra ledarskap en av de fyra viktigaste framgångsfaktorerna för ett företag. De andra tre är gemensamma mål, bra kommunikation och delaktighet, även de är beroende av just det goda ledarskapet. Samma faktorer är också centrala för en ”långtidsfrisk” personalstyrka.

Småföretagen är dessutom mycket viktiga nyckelspelare för att behålla och utveckla en levande landsbygd. Genom olika nätverk och samarbeten skapas möjligheter som alla vinner på. För detta krävs olika former av initiativ och ledarskap.

Det kan därför på många sätt löna sig att reflektera över sitt ledarskap.

Att vara visionär, teambyggare, förebild, värd och andra viktiga roller

Det finns många beskrivningar av viktiga och möjliga ledarstilar och roller. Enligt en omfattande enkätundersökning som gjordes här i Sverige (Ahltorp 1998), kan ledarens viktigaste huvuduppgifter sammanfattas i tre roller:

  • Visionären, som stakar ut färdriktningen.
  • Teambyggaren, som skapar sammanhållning.
  • Föredömet, som är en förebild och företräder gruppen utåt.

Ledarskap är en balansgång

Ledarskap innebär en komplex balansgång mellan att synas och styra och att vara lågmäld och lyhörd. Tänk på att du är en förebild för andra, och att det alltid finns outtalade förväntningar på ledare. Det gäller även om man själv inte tycker att man är en ledare.

Många förväntningar är motstridiga och ”kraven” är många. Perfekta ledare finns alltså inte. Däremot kan man säga att det är en ständig utmaning att vara ledare. Utmaningen består i att leta fram det bästa inom en och att utvecklas som människa. Ledarskapet är en relation där man ständigt måste erövra sina medarbetares förtroende.

Värdskap

Värdskap nämns ofta inte som en huvuduppgift men är faktiskt en viktig del av ledarrollen. Det är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att visa omtanke, att skapa de rätta förutsättningarna för möten, att ta ansvar för helheten, att få alla att känna att de värdesätts, att bjuda in till dialog. Då handlar det inte bara om att välkomna kunderna, utan att inkludera alla som är inblandade i verksamheten. Utvecklar du värdskapskänslan som en naturlig del av ditt ledarskap i dina möten, så ökar chansen att samarbetet frodas!

Vilka ledarroller eller stilar ska du utveckla?

Vad som anses vara ett bra ledarskap ger upphov till trender som kommer och går. Men många ledarutvecklare är överens på två punkter:

  1. Det är det personliga ledarskapet som är det äkta ledarskapet.
  2. Det är först när det är situationsanpassat som det du lär dig om ledarskap blir effektivt.

Varje människa är unik. Hur du ser på ledarskap är format av din livshistoria och dina speciella erfarenheter. Ledarskap handlar om förmågan att på ett eller annat sätt entusiasmera och få med sig människor. Att få alla att delta efter sin förmåga. Ledarskap bygger på trovärdighet och måste därför grundas i din personlighet och dina värderingar. Ingen blir en bättre ledare genom att försöka vara någon annan.

Börja därför med att bejaka de egenskaper och kvaliteter du har! ”Känn dig själv” och utöka sedan ditt register.

Ingen stil som passar allt och alla

Ledarens palett består av många roller, med olika sociala färdigheter och kunskaper. Det finns ingen perfekt ledarstil som passar allt och alla. Men det finns mycket man kan lära sig för att utöka sitt ledarskapsregister. Vissa roller har du lättare tillgång till på grund av din personlighet. Dessa är lättare att vidareutveckla. Andra kan vara svårare att lära dig mer om. Det kan betyda att du behöver ta dig ur din bekvämlighetszon för att prova beteenden som du normalt inte är så bra på och kanske inte gillar. Riktigt bra ledare har lärt sig hantera flera roller och kan smidigt växla mellan dem alltefter vad situationen kräver.

Reflektera över ditt ledarskap. Det lönar sig!

Småföretagen och landsbygden

Småföretagen har en central betydelse för sysselsättning, tillväxt och utveckling i Sverige. 99 procent av Skåne läns cirka 100 000 företag har mindre än 50 anställda. Enligt Småföretagsbarometern Skåne våren 2012, sysselsätter de tillsammans drygt 60 procent av länets totala antal privatanställda, nästan 240 000 personer!

Endast 4 procent av Skånes yta består av tätorter och städer med fler än 3000 invånare. Resten utgörs av så kallad tätortsnära landsbygd. På dessa 96 procent bor en fjärdedel av befolkningen.

 

 © Frans Kocken, 2012.

Organisationskonsult, leg psykolog

Utbildare av småföretagare

Artikeln är framställd som del av en serie om ledarskap för småföretagare – en aktivitet inom landsbygdsprogrammet som är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

(Artikeln publicerades i december på Skåne Läns kompetenssidor för landsbygden under “Företagande”)

En reaktion på “Vikten av bra ledarskap för småföretag på landsbygden”

Kommentarer inaktiverade.