Ledartips: Anpassa din roll till gruppens utvecklingsfas

 

 

 

 

 

 

I grupper finns det alltid en del saker under ytan, som inte har med själva uppgiften att göra, och som inte alltid är särskilt rationella. Det handlar om relationer, känslor, position, status, personkemi, upplevd trygghet/otrygghet, små och stora maktkamper, skillnader i kultur och bakgrund … osv. Det krävs rätt mycket gruppinsikt och emotionell intelligens av både ledarna och medlemmarna för att få en grupp att ”växa upp” till en välfungerande grupp.

Vad ledaren kan göra är att:

 1. lära känna sig igen i vilken utvecklingsfas gruppen är för tillfället.
 2. anpassa ledarstilen efter det.

Forming – Storming – Norming – & Performing

En bra lathund för att komma ihåg fyra faser som grupper går igenom är: ”Forming-Storming-Norming-Performing”.  Här följer en kort beskrivning av varje fas och vad ledaren kan göra i just den fasen.

Fas 1 – Tillhörighet & Trygghet 

FORMING  

Gruppen känner sig osäker på vad som förväntas, avvaktar mycket. Man söker efter trygghet, att bli accepterade, att finna en roll. Man undrar över vilka likheter som finns och om man vill tillhöra gruppen. Man undviker konflikter.

Tips för ledaren:

 • Ge klara riktlinjer och tala om vad som gäller.
 • Ge feedback på vad som fungerar bra. Bekräfta och stötta kompetens.
 • Uppmuntra bidrag och idéer som kommer.
 • Hjälp medlemmarna att finna sina roller.
 • Utöva bra värdskap. (Få folk att känna sig välkomna)

Fas 2 – Opposition & Konflikt 

STORMING

Gruppenfokuserar på olikheter. Man ifrågasätter mycket, vågar visa sina skilda åsikter, ställer större krav på varandra. Diskussionen hettar till. Det uppstår lätt maktkamper mellan dominerande karaktärer. Mycket klagande kan vara ett kännetecken för denna fas.

Tips för ledaren: 

 • Hjälp gruppen att lösa konflikter. Underlätta för gemensamma lösningar.
 • Bekräfta olikheter som möjliga styrkor. Framhåll ett vinna-vinna perspektiv.
 • Lär gruppen använda professionell feedback. Föregå med gott exempel.
 • Var tydlig i din kommunikation. Sätt gränser.

Fas 3 – Tillit & Struktur 

NORMING

Gruppen: Fokuserar på att skapa struktur och stärka tilliten. Hittar gemensamma normer och regler. Utvecklar en vi-känsla. Man lär sig föra mogna förhandlingar om roller, organisationen och arbetssätt.

Tips för ledaren:

 • Du kan nu ha en mer undanskymd roll, bara för att framträda när det verkligen behövs.
 • Uppmuntra ökat ansvar och ledarskap inom gruppen. Ge gruppen mer förtroende.
 • Fokusera själv på mer övergripande mål.

Fas 4 – Arbete & Produktivitet

PERFORMING 

Gruppen: Fokuserar på att arbeta smartare och så effektivt som möjligt. Man har ett öppet utbyte av idéer och en välfungerande återkoppling. Man upplever en fördjupad vi-känsla och trygghet i samarbetet.

Tips för ledaren:

 • Skapa nya utmaningar, ”vässa sågen”. Låt teamet utveckla rutiner för ständig förbättring.
 • Delegera mera. Delta eventuellt som teammedlem utifrån din expertis.
 • Ta ännu mer distans för att se helheten, ta upp nya roller t.ex utåt mot kunder, leverantörer, gör mer omvärldsanalys. Eller annat du brinner för.

Grupper går igenom faserna om och om igen när t.ex nya utmaningar uppstår eller nya medlemmar tillkommer eller försvinner. Konfliktfasen ”Storming” är en viktig fas och ofta svårt för ledare att förstå och hantera. I denna fas kommer ofta gruppen i en svacka och har svårt att finna inspiration till arbetet. Om du som ledare kan hjälpa gruppen att hantera konflikter professionellt, så är mycket vunnet. (Lär dig om konflikthantering!) I konfliktfasen (Storming) läggs (eller förstörs) grunden till den tilliten som ett riktigt team ska ha till varandra.

Bakgrund

 • Faserna här ovanför är enligt Susan Wheelan, 2005. De fyra stickorden användes redan av Bruce Tuckman 1965! Eventuellt finns en femte fas, ”Upplösningsfasen”.
 • I den i Sverige välkända FIRO modellen av William Schutz finns 3 faser: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet. Det är egentligen samma faser. Öppenhetsfasen inkluderar både Norming och Performing.

 

Frans Kocken

Organisationskonsult, leg psykolog