Ledarstilar som skapar engagemang

Emotionell intelligens

Med emotionell intelligens, känslans intelligens, menar vi egenskaper som social skicklighet, självstyrning, entusiasm, tålamod, medkänsla och förmåga till självmotivation. Egenskaper som inte är (enbart) biologiska utan kan läras in. De kallas även för social kompetens/social intelligens.

Inom forskning och näringsliv talar man alltmer om denna kapacitet. Det har visat sig att känslomässig intelligens är viktigare än intellektuell intelligens inom väsentliga områden. Bland dessa finns såväl bra samarbete som bra ledarskap.

Daniel Goleman var huvudmannen som på 80- och 90-talet satte ”känslans intelligens” (EQ*) i fokus, som motvikt mot den intellektuella intelligensen (IQ), som tills dess ansågs viktigast när det gällde att generellt bedöma folks kompetens.

6 ledarstilar

Goleman har kommit fram till 6 viktiga ledarstilar, där ledaren använder sig av en viss social kompetens. Dessa ledarstilar engagerar medarbetarna alla på sitt eget sätt. Stilarna kallas för Visionärt, Coachande, Samförstående, Demokratisk, Trendsättande och Kommenderande. Många effektiva ledare kan agera i enlighet med dessa stilar och de kan även skickligt växla mellan de olika stilarna, beroende på situationen.

Samklang/resonans

Golemans syn: ”Goda ledare är effektiva därför att de skapar resonans.” (=Samklang)

 • Resonans kommer från det latinska uttrycket resonare, ”återskapa ljud”.
 • För att skapa resonans behövs en hög grad av emotionell intelligens men också intellektet, mental intelligens.
 • Emotionell intelligens = själviakttagelse, självstyrning, social medvetenhet och relationshantering.
 • Ledare med en hög grad av emotionell intelligens stämmer av sig så att de tilltalar oss på känslonivå.
 • De för männsikor i en emotionellt positiv riktning.
 • Under vägledning av en effektiv ledare, kan människor känna ett ömsesidig förtroende kombinerad med en hög nivå av utmaning.
 • Resonans kan skapas på sex olika sätt som leder till sex ledarskapsstilar.
 • Effektiva ledare kan skickligt växla mellan olika stilar.

Bra ledare engagerar därför att de skapar ”resonans” eller samklang. De talar autentiskt om sina egna värderingar, inriktning och prioriteringar och resonerar med känslor till de personer som de omges av. Stilarna har olika effekt på klimatet i gruppen (Se ++ och – här nedan). Bra ledare kan begränsa negativa effekter av en stil genom att använda den med måtta och i rätt situation, och utveckla andra, komplementerande stilar.

Stilens effekt på klimatet:

 • Visionär +++
 • Coachande ++
 • Samförstående +
 • Demokratisk +
 • Trendsättande (–)
 • Kommenderande (–)

 


Visionär ledarstil

Ledaregenskaper:

 • Inspirerar
 • Tilltro till den egna visionen
 • Empatisk

Får människor med sig mot gemensamma drömmar.
Förklarar hur och varför allas ansträngningar bidrar till framtidsvisionen.

Lämplig när:

 • Förändringen kräver en ny vision
 • En tydlig riktning är nödvändig
 • Vid radikal förändring

Effekt på klimatet +++


Coachande ledarstil

Ledaregenskaper:

 • Lyssnar
 • Lägerledare
 • Uppmuntrar
 • Delegerar

Förenar/binder ihop vad en person önskar sig med organisationens mål.
Hjälper människor att identifiera sina styrkor och svagheter.

Lämplig:
Att hjälpa anställda att förbättra prestationen genom att bygga långsiktiga förmågor.

Effekt på klimatet ++


 

 Samförstående ledarstil

Ledaregenskaper:

 • Främjar harmoni
 • Empatisk

Skapar harmoni genom att förena personer med varandra.
Ökar på moralen, Löser konflikter.

Lämplig för:

 • Att förstärka sambanden
 • Att läka sprickorna i ett lag
 • Motivera under stressade tider

Effekt på klimatet +


Demokratisk ledarstil

Ledaregenskaper:

 • Superb lyssnare
 • Lagarbetare, lagspelare
 • Påverkare

Bygger konsensus, skapar delaktighet.
Uppskattar allas bidrag och får uppslutning genom deltagande.

Lämplig för:

 • Att bygga support eller konsensus
 • Att få värdefulla bidrag från anställda

Effekt på klimatet +


Trendsättande ledarstil

Ledaregenskaper:

 • Initiativ
 • Höga egna mål och krav
 • Stark drivkraft

Förverkligar utmanande och spännande mål.
Stark drift att åstadkomma något.

 • Låg på inlevelse och samarbete
 • Mikrostyrning

Lämplig för:

 • Att få höga resultat från ett motiverat och kompetent lag
 • Försäljning

Effekt på klimatet — (när den används för exklusivt eller dåligt)


Kommenderande ledarstil

Ledaregenskaper:

 • Befaller
 • Övervakar, kontrollerar
 • Använder makt, hotar

Minskar rädslan genom att ge tydliga direktiv i ett nödläge.
”Gör detta därför att jag säger så”.
Skapar dissonans, försämrar allas stämning, driver bort talanger.

Lämplig:

 • Vid allvarliga kriser
 • Med anställda som skapar problem
 • Att starta en akut omorganisation

Effekt på klimatet — (ofta)


Intressanta frågor att fundera över:

 • Vilka stilar känner du igen i dig själv?
 • Vilka använder du dig av?
 • Vilka upplevde du att dina ledare/lärare använde sig av när du själv var deltagare i en grupp/klass/enhet?
 • När upplevde du en stil som positiv, när som negativ?
 • Vilka skulle du kunna utveckla som ett komplement till din ”repertoire”?

Tydlig och Struktrurerande
Det finns säkert fler ledarroller och stilar. En kursdeltagare påpekade häromdagen att det saknas ”den Tydliga Struktrurerande ledare” t.ex. Den roll kan behövas för bra arbetsledarskap utan att det nödvändigtvisst behöver vara ”Kommenderande”.

Intressant är också hur man kan bli smidigare i att byta roll. Det tar vi upp en annan gång.

Ha det bra!
Frans

 

*) EQ står för ”Emotional Intelligence Quotient” och är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, underhålla relationer, motivera sig själv och vara empatisk.